VECNÉ BREMENO

Vecné bremeno obmedzuje vlastníka nehnuteľnosti v prospech niekoho iného tak, že je povinný niečo strpieť, niečoho sa zdržať alebo niečo konať. 

V praxi sa väčšinou stretávame s vecnými bremenami ako sú:

  • právo doživotného bývania
  • právo prechodu cez pozemok
  • právo uloženia inžinierskych sietí

Na liste vlastníctva Vašej nehnuteľnosti sa nachádza vecné bremeno a Vy neviete presne čo to znamená? Alebo chcete zriadiť na svoju nehnuteľnosť vecné bremeno v prospech blízkej osoby ale neviete ako?

Pokiaľ chcete takúto nehnuteľnosť kúpiť alebo predať, poradíme Vám, prípadne vyhotovíme zrušenie, či zriadenie vecného bremena, ak je to vo Vašom oprávnení.

Vedeli ste, že mnohé vecné bremená, najmä pokiaľ ide o uloženie inžinierskych sietí nie sú vôbec zapísané na listoch vlastníctva a po kúpe/predaji sa klienti často dostávajú do veľmi nepríjemných situácií?


Ku každej nehnuteľnosti pristupujeme individuálne, samozrejmosťou je poradenstvo či už finančné alebo daňové a skúsenosti nadobudnuté počas viac než 15- ročnej praxe.