PREDAJ

Predaj nehnuteľnosti je zložitý proces pozostávajúci z množstva úkonov od fotenia a propagácie, cez realizáciu obhliadok, výber vhodného kupujúceho, financovanie, až po samotný prevod vlastníckych práv, odovzdanie nehnuteľnosti a prepis u správcu a jednotlivých médií.

Nehovoriac o tom, že pri väčšine nehnuteľností sa rieši financovanie cez hypotekárny úver, vyplatenie už existujúceho úveru, či preloženie záložného práva na inú nehnuteľnosť. Ak sa k tomu navyše pridá vecné bremeno, či iné ťarchy, celý proces je ešte zložitejší.

Viete ako jednotlivé kroky zladiť tak, aby predaj prebehol bez zbytočných komplikácií? Uvedomujete si možné riziká realitného obchodu a ako ľahko môžete byť podvedení?

Nebuďte v tom sami a zverte svoju nehnuteľnosť do rúk odborníkov!


Ku každej nehnuteľnosti pristupujeme individuálne, samozrejmosťou je poradenstvo či už finančné alebo daňové a skúsenosti nadobudnuté počas viac než 15- ročnej praxe.